بررسی روش‌های کاهش مقدار روغن سبز در واحد بنزین‌سازی شرکت‌های پالایش نفت

نویسندگان

  • اسداله کریمی  1
  • حمیدرضا محمدمرادی  2

1 گروه مهندسی شیمی، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه مراغه، مراغه، ایران

2 دانشجوی کارشناسی مهندسی شیمی،، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه مراغه، مراغه، ایران

چکیده 

فراوردۀ بنزین به‌عنوان یکی از محصولات با ارزش افزودۀ بالا در سبد محصولات پالایشگاهی مورد توجه بسیار است. تولید هرچه بیشتر این فراورده با توجه به مسائل مختلف کشور به یک امر حیاتی تبدیل شده است؛ امروزه بعضی از واحدهای بنزین­سازی، تحت شعاع تولید روغن سبز در واحد هستند. روغن سبز ماده‌ای با گران‌رَوی و نقطۀ جوش بالا است که در داخل لوله‌ها، کمپرسور و واکنشگاه‌ها رسوب کرده، عملیات فرایندی را مختل می‌کند. همچنین باعث مسموم‌شدن کاتالیست‌های واحدهای مختلف می‌شود.
روغن سبز، ترکیبی از مولکول­های بَسپاری‌شده با زنجیرۀ طولانی است که به‌وسیلۀ بَسپارش ترکیبات کلریدی هیدروکربن‌دار و یا بَسپارش این ترکیبات با ترکیبات غیراشباع، تشکیل می­شود. هدف از این مطالعه بررسی روش­های کاهش تولید روغن سبز با استفاده از فرایند تحلیل سلسله‌مراتبی ‌است؛ فرایند تحلیل سلسله‌مراتبی یک روش تصمیم­گیری، براساس معیارهای مختلف به‌منظور دستیابی به نتایج منطقی است، که به کمک نرم‌افزارExpert Choice انجام شده است. هزینه، امکان­سنجی فنی اجرایی، بازدهی و ملاحظات زیست­محیطی به‌عنوان معیارهای این فرایند انتخاب شده است. همچنین سه جاذب آلومینای فعال‌شده، آلومینای ارتقا یافته و ترکیب الیاف کربن با کربن فعال‌شده به‌عنوان گزینه­های فرایند تحلیل سلسله‌مراتبی انتخاب شدند. پس از بررسی و مقایسۀ زوجی معیارها و سه گزینۀ ممکن در نرم­افزار جاذب ترکیب الیاف کربن با کربن فعال‌شده به‌عنوان بهترین جاذب با 3/35 درصد ارجحیت نسبت به دیگر جاذب­ها انتخاب شد. همچنین معیار هزینه و ملاحظات زیست­محیطی به ترتیب دارای 6/32 و 4/28 درصد ارجحیت بودند.

اصل مقاله :بررسی روش‌های کاهش مقدار روغن سبز در واحد بنزین‌سازی شرکت‌های پالایش نفت