متان سولفونیک اسید (Methanesulfonic acid)

کلرید آلومینیوم 6 آب (aluminium chloride hexahydrate)

متیل ترت بوتیل اتر (Methyl tert-butyl ether)

کاپریلیک اسید (Caprylic acid)

ان-(2-آمینو اتیل )-3-آمینو پروپیل تری اتوکسی سیلان

آگارز (Agarose)

2-مرکاپتواتانول (Mercaptoethanol)

نشاسته (starch)

ال سیستئین هیدروکلراید (L-Cysteine hydrochloride)

اتانول و متانول (Ethanol And Methanol)

تمامی حقوق وبسایت متعلق به مجموعه ایکس شیمی می باشد
error: