متیل ترت بوتیل اتر (Methyl tert-butyl ether)

کاپریلیک اسید (Caprylic acid)

ان-(2-آمینو اتیل )-3-آمینو پروپیل تری اتوکسی سیلان

آگارز (Agarose)

2-مرکاپتواتانول (Mercaptoethanol)

نشاسته (starch)

ال سیستئین هیدروکلراید (L-Cysteine hydrochloride)

اتانول و متانول (Ethanol And Methanol)

ال پرولین ( L-proline)

پرولین نقش مهمی در سنتز و ساختار پروتئین، متابولیسم (به ویژه سنتز آرژنین، پلی آمین ها و گلوتامات از طریق پیرولین-5-کربوکسیلات) و تغذیه، و همچنین ترمیم زخم، واکنش‌های آنتی اکسیدانی و پاسخ‌های ایمنی دارد.

سوکسینیک اسید (Succinic acid)

به عنوان یک افزودنی غذایی و مکمل غذایی،به طور کلی این ماده توسط سازمان غذا و داروی ایالات متحده بی خطر شناخته شده است .  succinic acid در درجه اول به عنوان تنظیم کننده اسیدیته در صنایع غذایی و آشامیدنی مورد استفاده قرار می گیرد