عدسی عینک با فناوری نانو تولید شد/ از واردات بی نیاز شدیم