آمونیوم پیرولیدین دی تیو کاربامات

فروشگاه ایکس شیمی فعال در حوزه فروش مواد شیمیایی گرید آزمایشگاهی آماده فروش Ammonium pyrrolidyldithiocarbamate می باشد.( جهت اطلاع از قیمت و موجودی تماس حاصل فرمایید).

آمونیوم پیرولیدین دی تیو کاربامات

اطلاعات بیشتر

معرفی

آمونیوم پیرولیدین دی تیو کاربامات یک مهار کننده فاکتور هسته ای κB (NF-κB) است. این ماده بعنوان ماده شلات کننده عمل می کند ، و این امکان را می دهد تا پیش از تمرکز فلزات کم رنگ از محلول استفاده شود. Pyrrolidinedithiocarbamate -PDTC خاصیت آنتی اکسیدانی دارد. این آپوپتوز را در لنفوسیت ها ، نورون ها و سلول های اندوتلیال عروقی مهار می کند.

کاربرد

• مهار فاکتور هسته ای κB (NF-κB) و تولید TNF (فاکتور نکروز تومور) در مونوسیت های انسانی
• برای کاهش فعالیت نوتروفیل در موشها
• برای جلوگیری از هجوم Ca2 در پودوسیتهای تحت درمان با آدریامایسین ADR

برای لغو فعالیت لوسیفراز پروموتر microRNA-146a در سلولهای مغزی انسان