زمان مورد نیاز برای مطالعه: 2 دقیقه

آیوپاک (IUPAC)

اتحادیه بین المللی شیمی خالص و کاربردی آیوپاک(IUPAC):

مرجع جهانی در مورد اصطلاحات شیمیایی ، اصطلاحات (از جمله نامگذاری عناصر جدید در جدول تناوبی )، روش های استاندارد برای اندازه گیری، وزن اتمی و بسیاری دیگر از داده های منتقدانه ارزیابی شده است.

آیوپاک این توصیه ها را ایجاد می کند که یک زبان مشترک برای جامعه جهانی شیمی ایجاد کند.

کار علمی آیوپاک عمدتا از طریق یک سیستم پروژه رسمی انجام می شود که در آن پیشنهادهای شیمی در سراسر جهان مورد بررسی مجدد قرار می گیرند و اگر مورد قبول باشند تأیید و پشتیبانی می شوند.

علاوه بر این، دارای بسیاری از فعالیت های گسترده دیگر است که در نهایت به نفع هر دو گروه شیمیایی و جامعه جهانی است.

این شامل انتشارگزارش های فنی ، مجلات ، کتاب ها، پایگاه های داده و سایر منابع اطلاعاتی است که تسهیل انجام تحقیقات علمی، کنفرانس ها و  همچنین ارائه جوایز و به رسمیت شناختن برتری های علمی را می دهد.

آیوپاک در سال 1919 توسط شیمیدانان صنعت و دانشگاهی شکل گرفت، که نیاز به استانداردسازی بین المللی در شیمی را به رسمیت شناخت. استاندارد سازی وزن، اندازه گیری ها، نام ها و نمادها برای سلامتی و موفقیت مداوم سازمانی علمی و رشد و توسعه صحیح تجارت و تجارت بین المللی ضروری است.

iupac