زمان مورد نیاز برای مطالعه: 2 دقیقه

فروش آلبومین سرم گاوی (bovine serum albumin)

فروشگاه ایکس شیمی، فعال در حوزه فروش مواد شیمیایی آزمایشگاهی و دارویی آماده فروش آلبومین سرم گاوی (BSA) با کیفیت و قیمت مناسب می باشد.( جهت اطلاع از قیمت و خرید آلبومین سرم گاوی تماس حاصل فرمایید).

فروش آلبومین سرم گاوی

اطلاعات محصول در شرکت sigmaaldrich

آلبومین سرم گاوی چیست؟

(BSA) یک پروتئین گلوبولار است که به دلیل ثبات و عدم دخالت در واکنشهای بیولوژیکی در بسیاری از کاربردهای بیوشیمیایی مورد استفاده قرار می گیرد.

آلبومین سرم گاوی یک پروتئین مدل در مطالعات مختلف است و از 583 اسید آمینه تشکیل شده است. این پروتئین محلول در آب با وزن مولکولی 66.4kdt است. شش مارپیچ α، سه حوزه همولوگ BSA را تشکیل می دهد. بسته به pH، تحت آزمایش ایزومریزاسیون کنفورماسیونی قابل برگشت است. همچنین ساختار بومی پروتئین در گرم شدن واکنش پذیر و انعطاف پذیر می شود.

کاربرد

• BSA در محلول تهیه شده برای جداسازی میتوکندری قلب استفاده شده است.
• از آن در بافر سنجش سمیت سلولی استفاده شده است.
• از این ماده برای القای نفروپاتی اضافه بار پروتئین در موش استفاده شده است.

آلبومین سرم ممکن است به عنوان بخش V. نامیده شود. این کنوانسیون نامگذاری از روش اصلی کوهن برای تقسیم پروتئینهای سرم با استفاده از بارش اتانول سرد گرفته شده است. آلبومین سرم در بخش پنجم اتانول با استفاده از روش کوین پیدا شد. از آن زمان، اصطلاح “Fraction V” توسط عده ای برای توصیف آلبومین سرم صرف نظر از روش تهیه استفاده شده است. برخی دیگر از این اصطلاح برای توصیف آلبومین سرم خالص شده با روشهای شکنش اتانول استفاده کرده اند که از زمان توصیف روش اصلی کوهن بسیار اصلاح شده اند. سیگما-آلدریچ آلبومینهای سرم خالص شده از انواع روشهای اولیه از جمله روش شکنش واقعی كوه ، روشهای شكسته اتانول اصلاح شده ، شوك حرارتی و كروماتوگرافی را تولید و توزیع می كند. مراحل اضافی تصفیه ممکن است شامل تبلور یا تصفیه زغال چوب باشد

خرید آلبومین سرم گاوی