فروش ایزوآمیل الکل

خرید و فروش ایزوآمیل الکل که همچنین با نام ایزوپنتانول نیز شناخته می شود ، یک ترکیب آلی شفاف ، بی رنگ و مایع است که یکی از چندین ایزومر آمیل الکل است.

اطلاعات محصول در شرکت Merck آلمان

فروش ایزوآمیل الکل

این ماده اصلی در تولید روغن موز ، استر طبیعی است که در صنعت، طعم دهنده استفاده می شود. همچنین از آن به عنوان یک ماده ضد عفونی کننده در معرف Chloroform استفاده می شود..
ایزوآمیل الکل یک مایع شفاف و بی رنگ با فرمول شیمیایی (CH3) 2CHCH2CH2OH و CAS # 123-51-3 است. این ترکیب غیر سمی از بوی نامطبوع و خفیفی برخوردار است.

کمتر از آب متراکم است ، محلول در آب و شناور روی آب است. کاربرد اصلی آن در صنعت به عنوان یک ماده افزودنی و طعم دهنده مواد غذایی است. این ماده با استفاده از تقطیر کسری از نفت سبک تولید می شود.

Analysis

Total isomeric compounds (GC): ≥ 99 %
Identity (IR): conforms
Appearance: clear
Colour: ≤ 10 Hazen
Free acid (as CH₃COOH): ≤ 0.005 %
Boiling point: 129 – 132 °C
n-Amyl alcohol (GC): ≤ 0.5 %
Acids,esters (as pentylacetate): ≤ 0.06 %
Furfurol: ≤ 0.0001 %
Carbonyl compounds (as CO): ≤ 0.05 %
Readily carbonizable substances: conforms
Al (Aluminium): ≤ 0.00005 %
B (Boron): ≤ 0.000002 %
Ba (Barium): ≤ 0.00001 %
Ca (Calcium): ≤ 0.00005 %
Cd (Cadmium): ≤ 0.000005 %
Co (Cobalt): ≤ 0.000002 %
Cr (Chromium): ≤ 0.000002 %
Cu (Copper): ≤ 0.000002 %
Fe (Iron): ≤ 0.00001 %
Mg (Magnesium): ≤ 0.00001 %
Mn (Manganese): ≤ 0.000002 %
Ni (Nickel): ≤ 0.000002 %
Pb (Lead): ≤ 0.00001 %
Sn (Tin): ≤ 0.00001 %
Zn (Zinc): ≤ 0.00001 %
Evaporation residue: ≤ 0.002 %
Water: ≤ 0.2 %
Corresponds to ACS, Ph Eur-reagent

خرید ایزوآمیل الکل

خرید ایزوآمیل الکل هم اکنون در ایکس شیمی با بهترین کیفیت و مناسب ترین قیمت با گرید آزمایشگاهی.