فروش 1-هپتان سولفونیک اسید سدیم سالت

فروشگاه ایکس شیمی فعال در حوزه فروش مواد شیمیایی گرید آزمایشگاهی و صنعتی، آماده فروش 1-هپتان سولفونیک اسید سدیم سالت با کیفیت عالی و قیمت مناسب می باشد

اطلاعات محصول در شرکت Merck آلمان

فروش 1-هپتان سولفونیک اسید سدیم سالت

توضیحات کلی

1-هپتان سولفونیک اسید سدیم سالت به گروه آلکیل سولفونات سدیم سورفکتانتها تعلق دارد. این گروه دارای یک سر گروه -SO3 با سدیم و زنجیره آلکیل متصل به سرگروه هستند. 1-هپتانسولفونات سدیم دارای غلظت میسل مهمی  0.302mol/dm3 است.

CAS Number 22767-50-6

 Linear Formula C7H15O3SNa

 Molecular Weight 202.25

  EC Number 245-210-5

  MDL number MFCD00007543

 PubChem Substance ID 24895533

کاربرد

1-هپتان سولفونیک اسید سدیم سالت یا سدیم 1-هپتان سولفونات به عنوان یک جزء بافر فاز متحرک برای پیشگیری از ستون کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا استفاده شده است.

همچنین به عنوان معرف جفت یون برای HPLC ، از جمله تجزیه و تحلیل پپتیدها و پروتئین ها.

 بیوشیمی / فیزیولول

سدیم 1-هپتان سولفونیک اسید سدیم سالت به عنوان یک معرف جفت کننده برای تجزیه و تحلیل اپی نفرین و نوراپی نفرین در کروماتوگرافی جفت سازی (IPC) عمل می کند.

خرید 1-هپتان سولفونیک اسید سدیم سالت

خرید 1-هپتان سولفونیک اسید سدیم سالت هم اکنون در ایکس شیمی با بهترین کیفیت و مناسب ترین قیمت با گرید آزمایشگاهی.

خرید از ایکس شیمی در انواع برند و بسته بندی.