زمان مورد نیاز برای مطالعه: < 1 دقیقه

مروری بر فرایندهای جداسازی با غشاءمایع امولسیونی پایدارشده از طریق نانو ذرات

نویسندگان: سمانه قنبرلو،علی نعمتالهزاده،ماندانا امیری،عزیز باباپور

چکیده :

فرایندهای جداسازی با استفاده از غشاء مایع امولسیونی در انواع فرایندهای شیمیایی و تصفیه فاضلاب های صنعتی به کار گرفته میشود.

به دلیل اهميت پایداری امولسیون در طی فرایند جداسازی، و امکان شکستن راحت آن در مرحله نهایی عملیات استخراج، همواره انواع پایدارکننده های امولسیون از جمله مواد فعال در سطح و انواع عوامل امولسیون ساز جامد در منابع و مقالات معرفی شده اند که هریک مزایا و معایب خاصی دارد.

مشکل پایداری یا دشواری شکستن امولسیون باعث شده است این فرایند در مقياس صنعتی به مصرف نرسد.

یکی از راهکارهای ارایه شده برای رفع این مشکل، استفاده از نانوذرات پایدارکننده امولسیون است.

بنابرایر در مقاله حاضر موارد کاربرد غشاء مایع امولسیونی و انواع امولسیون های پایدار شده با ذرات جامد، به نام پيکرینگ امولسیون،بررسی شده است.

[gview file=”https://xchem.ir/wp-content/uploads/2019/01/نانوذرات.pdf”]