زمان مورد نیاز برای مطالعه: 2 دقیقه

گرید مواد شیمیایی

گرید مواد شیمیایی

گرید در صنعت مواد شیمیایی یک معرف و یک برچسب بر این دست از ماده ها که تعیین کننده نوع ماده از لحاظ خلوص و درجه کیفیت و موارد مناسب استفاده از آن می باشد

طبقه بندی بر اساس درصد خلوص :

Analytical Chemistry grade (گرید تحلیلی) : درصد خلوص بیش از 99%

Laboratory Chemistry grade (گرید آزمایشگاهی) : دارای خلوصی نزدیک به 97 %

Laboratory-General Chemistry grade (گرید عمومی-آزمایشگاهی) : بسته به اینکه دارای چه نوع استانداردی باشد دارای خلوص متفاوتی است

General Chemistry grade( گرید عمومی) : خلوص بیش از 95%

Industrial Chemistry grade(گرید صنعتی) : دارای ناخالصی و خلوص پایین در حدود 90%

انواع گرید های مواد آزمایشگاهی

Technical grade(گرید فنی): مورد استفاده به عنوان مواد خام در تولید و یا امور عمومی در آزمایشگاه ها مانند شستشو و حلال

گرید AR :گرید استاندارد معرف های تحلیلی مناسب برای بهره برداری های کلی در آزمایشگاهها

گرید CP یا Chemically Pure : مواد دارای خلوص مورد نیاز جهت مصارف عمومی

گرید FCC : با پیش نیاز ها و قوانین مواد شیمیایی غذایی (کدکس) هم خوانی دارند.

گرید معرف تضمین شده ( GR ) یا Guaranteed Reagent: مناسب برای استفاده در شیمی تجزیه و با پیش نیاز های ACS هم خوانی دارند

گرید LAB : مناسب برای مصارف عمومی آزمایشگاه

گرید NF یا National Formulary:  مواد شیمیایی که با قوانین فارماکوپه آمریکا هم خوانی دارد

گرید OR یا Organic reagent: معرف های آلی که برای کاربرد های تحقیقاتی مناسب هستند

گرید خالص شده یا Purified: مواد شیمیایی با کیفیت که دارای استانداردهای رسمی نمی باشند و به مواد شیمیایی آلی محدود می شوند

گرید معرف یا Reagent:بالاترین میزان کیفیتی که یک ماده شیمیایی از نظر تجاری میتواند داشته باشد

گرید معرف A.C.S یا Reagent A.C.S : مواد شیمیایی با کیفیت بالا برای امور آزمایشگاهی که با جامعه مواد شیمیایی آمریکا هماهنگی های لازم را دارد.

گرید USP : دارای استاندارد سازمان دارویی آمریکا

گرید AR select: تولید و ساخت برای تحلیل فلزات کمیاب و برای تا حداکثر ۲۸ فلز در محدوده ی ۰.۰۵ تا ۰.۰۰۰۵ ppm مورد آنالیز قرار می گیرند.

گرید Suprapur : مواد شیمیایی با خلوص بالا تولید شرکت Merck آلمان که برای مصارف با حساسیت بالا مورد استفاده قرار می گیرد و موارد ناخالصی  در این گرید در رنج ppb می باشند.

گرید ChromAR : حلال های مورد استفاده در کروماتوگرافی مایع و طیف سنجی UV

گرید HPLC : مورد استفاده در روش های استاندارد کروماتوگرافی و طیف سنجی

گرید SpectrAR : حلال هایی که در زمینه طیف سنجی UV کاربرد دارند

گرید Absolv: دارای سطوح خاصی از خلوص برای HPLC, TLC, GC

گرید OmniSolv: خالص شده برای کروماتوگرافی گازی و مایع ، آنالیز رسوب، طیف سنجی