فروش مواد شیمیایی شارلو

مواد شیمیایی شارلو

شرکت شیمیایی شارلو Scharlau، شرکتی است که در زمینه تولید مواد‌ شیمیایی شارلو آزمایشگاهی و محیط‌ کشت میکروبیولوژیکی فعالیت می‌کند که به دلیل کیفیت فوق‌العاده آنها در جهان شناخته شده است.