ال پرولین ( L-proline)

پرولین نقش مهمی در سنتز و ساختار پروتئین، متابولیسم (به ویژه سنتز آرژنین، پلی آمین ها و گلوتامات از طریق پیرولین-5-کربوکسیلات) و تغذیه، و همچنین ترمیم زخم، واکنش‌های آنتی اکسیدانی و پاسخ‌های ایمنی دارد.

سوکسینیک اسید (Succinic acid)

به عنوان یک افزودنی غذایی و مکمل غذایی،به طور کلی این ماده توسط سازمان غذا و داروی ایالات متحده بی خطر شناخته شده است .  succinic acid در درجه اول به عنوان تنظیم کننده اسیدیته در صنایع غذایی و آشامیدنی مورد استفاده قرار می گیرد

ایمیدازول (imidazole)

سولفات جیوه (mercury sulfate)

میواینوزیتول (myo inositol)

پتاسیم هیدروژن فتالات (potassium hydrogen phthalate)

ال آسپارتیک اسید (L-Aspartic Acid)

سدیم بوروهیدرید (Sodium borohydride)

سدیم بوروهیدرید (NaBH4)-سدیم تترا هیدرو بورات، متداول ترین بوروهیدرید است که با واکنش متیل بورات با هیدرید سدیم در روغن معدنی بدست می آید. این ماده به عنوان پیش ماده تولید بوروهیدریدهای فلزی استفاده می شود.

4و4 بی پیریدین (4,4′-Bipyridine)

2 برومو اتیل آمین هیدروبروماید (2Bromoethylamine hydrobromide)