تری فلورو استیک اسید

تری فلورو استیک اسید (Trifluoroacetic acid)

تری فلورو استیک اسید (TFA) یک ترکیب ارگانوفلوئورین است که به عنوان یک معرف در سنتز آلی برای واکنش‌های مختلف کاتالیز شده با اسید مانند باز کردن حلقه اپوکسیدها، چرخه‌سازی بیومیمتیک، بازآرایی‌های Cope و سنتز محصول طبیعی استفاده می‌شود.

آب اکسیژنه (Hydrogen peroxide)

آب اکسیژنه ( هیدروژن پروکسید ) یک ترکیب شیمیایی با فرمول H2O2 است. در شکل خالص، مایعی کمرنگ با بویی کمی به تندی و طعم تلخ می باشد که به راحتی با آب ترکیب می شود . آب اکسیژنه ساده ترین پراکسید (ترکیبی با پیوند منفرد اکسیژن – اکسیژن ) است. این ماده به عنوان اکسید کننده، ماده سفید کننده و ضد عفونی کننده استفاده می شود.
آب اکسیژنه ناپایدار است و در حضور نور به آرامی تجزیه می شود. به دلیل بی ثباتی، هیدروژن پراکسید معمولاً با یک تثبیت کننده در یک محلول اسیدی ضعیف در بطری رنگ تیره ذخیره می شود. پراکسید هیدروژن در سیستم های بیولوژیکی از جمله بدن انسان نیز یافت می شود. آنزیم هایی که از هیدروژن پراکسید استفاده یا تجزیه می کنند، به عنوان پراکسیداز طبقه بندی می شوند.

استون (Acetone) چیست. 10 کاربرد آن و از کجا تهیه کنیم؟

استون ماده ای شیمیایی و پر کاربرد در صنایع مختلف است که با نام های تجاری و علمی مختلفی شناخته می شود. خواص ویژه ای که این ماده دارد باعث شده است تا مورد توجه بسیاری از صنعت گران قرار گیرد. در ادامه به بررسی ابعاد مختلف این ماده شیمیایی می پردازیم.