فروش کلسترول

کلسترول (cholesterol)

زمان مورد نیاز برای مطالعه: 3 دقیقه

زمان مورد نیاز برای مطالعه: 3 دقیقه کلسترول یکی از زیرمجموعه های مولکول های آلی خاص به نام لیپید است. این ماده یک استرول (یا استروئید اصلاح شده) و نوعی لیپید است. کلسترول توسط تمام سلول های حیوانی بیوسنتز می‌شود و یک جزء ساختاری ضروری غشای سلولی حیوانی است. هنگامی که از نظر شیمیایی جدا می‌شود، یک جامد کریستالی متمایل به رنگ زرد  با فرمول شیمیایی C27H46O و cas number 57-88-5 می باشد.

تارتاریک اسید (L(+)-Tartaric acid)

زمان مورد نیاز برای مطالعه: 5 دقیقه

زمان مورد نیاز برای مطالعه: 5 دقیقه

آمونیوم سریم نیترات (Ammonium cerium(IV) nitrate)

زمان مورد نیاز برای مطالعه: 2 دقیقه

زمان مورد نیاز برای مطالعه: 2 دقیقه

1-نفتول

1-نفتول (1-Naphthol)

زمان مورد نیاز برای مطالعه: 3 دقیقه

زمان مورد نیاز برای مطالعه: 3 دقیقه 1-نفتول یا α-نفتول یک ترکیب آلی فلورسنت با فرمول شیمیایی  C10H7OH و cas number 90-15-3 می‌باشد. این ماده یک جامد سفید رنگ با بویی شبیه به فنول است. ایزومری از 2-نفتول است که با محل قرارگیری گروه هیدروکسیل روی حلقه نفتالین متفاوت است.

دی تیوتریتول

1و4 دی تیوتریتول (1,4-dithiothreitol) (DTT)

زمان مورد نیاز برای مطالعه: 4 دقیقه

زمان مورد نیاز برای مطالعه: 4 دقیقه (DTT) نام رایج یک معرف ردوکس با مولکول کوچک است. که به عنوان معرف کلیلند نیز شناخته می شود.دارای فرمول (C2H2OHSH)2  و cas 3483-12-3 می باشد

ال-ایزولوسین

ال ایزولوسین (Isoleucine)

زمان مورد نیاز برای مطالعه: 5 دقیقه

زمان مورد نیاز برای مطالعه: 5 دقیقه ایزولوسین یک آمینو اسید ضروری است که در قلمرو تغذیه و سلامت کلی انسان اهمیت زیادی دارد. این ماده به عنوان یکی از 9 آمینو اسید ضروری ، نقش مهمی در سنتز پروتئین و فرآیندهای ترمیم عضلات در بدن دارد. ساختار شیمیایی منحصر به فرد آن را قادر می‌سازد تا یک جزء کلیدی در ارتقاء رشد، توسعه و بهبودی مطلوب برای افراد در تمام سنین باشد. ایزولوسین که رسماً به عنوان یک آمینو اسید شاخه دار (BCAA) طبقه بندی می شود، به دلیل توانایی آن در حمایت از تولید انرژی و استقامت در طول فعالیت های بدنی برجسته است.

دی اتیلن تری آمین پنتا استیک اسید (diethylenetriaminepentaacetic acid)

زمان مورد نیاز برای مطالعه: 4 دقیقه

زمان مورد نیاز برای مطالعه: 4 دقیقه